sản phẩm

Thực hiện chủ trương của Chính phủ, Bộ Công an và UBND TP về đẩy mạnh CCHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Trong thời gian vừa qua, công tác CCHC tại Sở Cảnh sát PCCC TP đã được đẩy mạnh trên nhiều lĩnh vực những nội dung liên quan đến hoạt động của một số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân như: phối hợp tham gia xây dựng, kiểm tra rà soát các văn bản QPPL, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính về PCCC đặc biệt là quá trình thực hiện CCHC theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ. Trong số các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của mình, Sở Cảnh sát PCCC TP đã đề xuất và thực hiện đơn giản hóa một số thủ tục rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về PCCC để tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, công dân.

Nhằm đánh giá khách quan kết quả đạt được và rút kinh nghiệm cho thời gian tới Sở Cảnh sát PCCC TP đề nghị quý cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn thành phố góp ý, đánh giá, nhận xét theo nội dung Phiếu góp ý.

Trong Phiếu góp ý có nội dung nào liên quan đến hoạt động của quý cơ quan thì đánh giá, nhận xét ở nội dung đó. Nội dung góp ý xin được gửi đến Sở Cảnh sát PCCC TP qua hộp thư điện tử: spccc@tphcm.gov.vn.

Trân trọng.

sản phẩm cùng loại

    Trang:
  • 1