sản phẩm

Để tính toán hệ thống chữa cháy tự động Sprinkler phải dựa vào tiêu chuẩn 7336:2003. Đầu tiên xác định nguy cơ cháy của công trình. Lấy ví dụ thường gặp là nhà có tầng hầm để xe, nguy cơ cháy trung bình nhóm II.
Cường độ phun yêu cầu là 0.24l/m2s. Diện tích yêu cầu để tính lưu lượng nước là 240m2 (họ bắt 1 đám cháy rộng 240m2) tức là lưu lượng yêu cầu là 240 x 0.24 = 57.5 l/s

Ví dụ sử dụng loại đầu phun Tyco, 68 độ C, lưu lượng 1.33l/s. Vậy đối với 1 diện tích 240m2 sẽ phải dùng 57.6/1.33 = 44 đầu phun.
Tính bơm: lưu lượng bơm = lưu lượng cho khu vực có nguy cơ cháy cao nhất.
Cột áp = chiều cao từ vị trí đặt bơm đến đầu phun cao nhất + 10m áp suất yêu cầu ở đầu phun + tổn hao áp suất trên đường ống.
Cái tổn hao này = tổn thất dọc đường ống (do ma sát) + tổn thất cục bộ (chỗ cút, tê) + tổn thất trên các van điều khiển.
Tổn thất cục bộ tính khá phức tạp nhưng ta thường ước lượng bằng 10% tổn thất dọc đường ống.

Tính xong 2 cái đấy là ra bơm rồi, công suất bơm thì tuỳ hệ số của từng loại bơm, lúc mua bơm mấy bác bán bơm sẽ tính, nếu mình phải tính thì cứ tính hệ số bằng khoảng 65% cho chắc, thừa còn hơn thiếu mà.