sản phẩm

  Thi công pccc, thiết kế pccc, thẩm duyệt pccc công trình xưởng gỗ MDF Đồng Nai

a) Thuyết minh thiết kế:
- Khái quát về địa điểm xây dựng, quy mô, tính chất của công trình;
- Các tiêu chuẩn áp dụng đối với thiết kế về PCCC của công trình;
- Giao thông phục vụ chữa cháy, khoảng cách an toàn PCCC giữa các hạng mục công trình;
- Bậc chịu lửa hay mức độ chịu lửa của công trình phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của công trình; giải pháp ngăn cháy và chống cháy lan;
- Thuyết minh về tính chất nguy hiểm cháy, nổ của dây chuyền công nghệ sản xuất;
- Thuyết minh về hệ thống điện, chống sét, chống nổ của công trình và bố trí các hệ thống, máy móc, thiết bị vật tư bảo đảm các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
- Hệ thống thoát nạn gồm: Lối thoát nạn, thiết bị chiếu sáng và chỉ dẫn lối thoát, thiết bị thông gió và hút khói, thiết bị cứu người, thiết bị báo tín hiệu….. bảo đảm cho việc thoát nạn nhanh chóng, an toàn khi xảy ra cháy;
- Thuyết minh, về các giải pháp thiết kế hệ thống PCCC bảo vệ công trình, trong đó nêu khái quát và tính toán hệ thống báo cháy, các hệ thống chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác bảo đảm số lượng, vị trí lắp đặt và các thông số kỹ thuật phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của công trình.
b) Bản vẽ thiết kế
+ Bản vẽ mặt bằng tổng thể (Trong đó thể hiện khoảng cách an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình kế cận ngoài hàng rào, khoảng cách an toàn PCCC giữa các hạng mục công trình, hệ thống giao thông nội bộ, nguồn nước chữa cháy, hệ thống thoát nạn);
- Bản vẽ kiến trúc các hạng mục công trình (thể hiện giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; hệ thống thoát nạn gồm cửa, lối đi, hành lang, cầu thang chung, cửa, lối đi cầu thang dành riêng cho thoát nạn, thiết bị chiếu sáng và chỉ dẫn lối thoát, thiết bị thông gió và hút khói, thiết bị cứu người…);
- Bản vẽ nguyên lý về: Dây chuyền công nghệ sản xuất, hệ thống điện, chống sét, chống nổ của công trình và bố trí các hệ thống, máy móc, thiết bị vật tư bảo đảm các yêu cầu an toàn về phòng cháy và chữa cháy;
- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và bố trí mặt bằng hệ thống thông gió, thoát khói; hệ thống điều áp; hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn thoát nạn….;
- Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và bố trí mặt bằng các hệ thống báo cháy, các hệ thống chữa cháy;
- Bản vẽ bố trí phương tiện chữa cháy di động như xe chữa cháy, máy bơm chữa cháy di động, các loại bình chữa cháy.

 Liên hệ :  Công ty TNHH CƠ ĐIỆN PCCC Đặng Gia Bảo

Đc : 153 Bàu cát 1, P.12, Q.Tân Bình,Tp.HCM

Đt : 08.62711366 - 66767.114  Fax : 08.66767114

( 0909.822.766 Ks.Thọ ) – ( 0973 090 044 Mr. Bảo ) 

Website: http://www.hethongpccc.com 

Website: http://www.chuachaymiennam.com 


Website: http://www.congtypccc.com 

Website: http://codien-pccc.com

Email: codienvn@gmail.com


Chứng chỉ tư vấn thiết kế PCCC số: KS-280-02156