sản phẩm

1. Thiết kế điện nước, điện lạnh

Thường Người Chủ khi thiết kế nhà ít quan tâm về điện nước, điện lạnh trong tòa nhà. Nghĩ là nó đơn giản nên không cần phải thiết kế và thường giao luôn phần điện nước, điện lạnh cho bên xây dựng thực hiện. Nhưng trong quá trình sử dụng nhà thì phát hiện ra nhiều vấn đề không hài lòng như: dây điện trong tường bị chạm, tường thấm nước do đường nước âm, nước không thoát kịp, máy lạnh chạy ồn quá và lắp máy lạnh không thẩm mỹ...

Close

 BẢN VẼ THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH

Close