sản phẩm

Hỏi về thẩm duyệt PCCC6/21/2013 12:00:00 AM

Hỏi:

Xin chào ban biên tập ! Hiện tại, Công ty chúng tôi đã xây dựng 3 nhà kho chứa hóa chất và phụ gia để phục vụ cho sản xuất có tổng khối tích hơn 5,000 m3 và đã được thẩm duyệt và nghiệm thu về PCCC. Do tính chất công việc sử dụng hóa chất nhỏ lẻ nên Công ty chúng tôi lắp đặt thêm các vị trí đặt thùng Phuy chứa dầu máy trong Xưởng để sử dụng châm cho máy móc khi cần (mỗi vị trí 2 đến 3 thùng Phuy, mỗi thùng Phuy 200 lít, mỗi Xưởng đặt từ 2 đến 3 vị trí cách nhau hơn 100 m). Bên ngoài mỗi Xưởng lắp đặt thêm một nhà chứa Sơn và phụ gia có kết cấu khung thép có khối tích mỗi kho dưới 40m3 (tổng cộng có 5 vị trí khoảng cách giữa các vị trí điều cách xa nhau. Tại các vị trí kho này điều lắp đặt bình chữa cháy đảm bảo yêu cầu). Đối với trường hợp trên Công ty chúng tôi có cần phải trình thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy không ? Hồ sơ giấy tờ như thế nào ? Mong được hồi đáp từ ban biên tập.

(Độc giả Nguyễn Vũ Ân; Địa chỉ: Công ty TNHH CNN Doosan VietNam)

Trả lời:

Bạn Ân thân mến!

Ngày 13/7/2013, Ban biên tập nhận được Công văn số 433/PC66 của Phòng CS PCCC&CHCN đề ngày 11/7/2013 v/v trả lời về công tác PCCC, nội dung như sau:
Qua nghiên cứu nội dung được hỏi, đối chiếu với quy định của Luật
PCCC; Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều Luật phòng cháy và chữa cháy; Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy; Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh Quảng Ngãi trả lời như sau:

1. Về nội dung xin lắp đặt các phuy chưa dầu máy bên trong nhà xưởng.

Theo hồ sơ thiết kế đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (C66) - Bộ Công an thẩm duyệt thì mỗi xưởng sản xuất đều có công năng sử dụng khác nhau, dựa vào công năng thực tế của xưởng sản xuất đó mà trang bị các hệ thống PCCC phù hợp; Nay Công ty TNHH CCN Doosan Việt Nam dự kiến đặt các phuy chứa dầu máy cho mỗi xưởng sản xuất  từ 2 đến 3 vị trí, mỗi vị trí từ 2 đến 3 phuy, mỗi phuy 200 lít (mỗi nhà xưởng chứa từ 800 lít đến 1800 lít dầu). Việc bố trí thêm các phuy chứa dầu máy tại các xưởng sản xuất này làm tăng nguy cơ cháy, nổ tại các xưởng sản xuất, không đúng với các quy định của tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy hiện hành.

2. Về nội dung xin lắp đặt thêm một nhà chứa sơn và phụ gia:

Công trình Nhà máy Doosan Vina thuộc Công ty TNHH CCN Doosan Việt Nam thuộc danh mục dự án, công trình do cơ quan Cảnh sát PCCC thẩm duyệt thiết kế về PCCC Theo quy định tại các phụ lục 3 Nghị định 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ sửa đổi bổ sung  một số điều của nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc thì theo quy định tại khoản 2 điều 16 Nghị định 46/2012/NĐ-CP của Chính phủ khi xây dựng mới, mở rộng, cải tạo thay đổi tính chất sử dụng công trình phải thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC trước khi đưa công trình vào hoạt động.

Đối chiếu những quy định trên thì khi xây dựng mới bất cứ hạng mục nào nằm trong khu vực nhà máy Doosan Vina đều phải thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy và chữa chát theo quy định; Nhà máy Doosan Vina thuộc thẩm quyền C66-BCA thẩm duyệt về PCCC.

* Về hồ sơ thủ tục thẩm duyệt và nghiệm thu:

- Hồ sơ thẩm duyệt.

+ Tờ trình đề nghị thẩm duyệt.

+ 02 bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc bản vẽ thiết kế thi công.

- Hồ sơ nghiệm thu theo mục VI Thông tư 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004 của Bộ Công an.

BBT Cổng TTĐTTP xin thông báo để Bạn rõ và thực hiện các thủ tục theo Luật định./.