sản phẩm

Lắp đặt hệ thống chữa cháy cần tuân thủ nghiệm ngặt theo tiêu chuẩn quốc gia 3890 về PCCC do ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN-21 phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Bộ Công An phối hợp biên soạn