sản phẩm

Để đảm bảo an toàn cho nhà cao tầng chúng ta phải có các biện pháp phòng cháy cho nhà cao tầng như sau:

- Tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn xây dựng, nhà cao tầng phải có đầy đủ hệ thống, thiết bị phương tiện PCCC, thoát nạn.

- Đề cao chế độ tự kiểm tra của người quản lý hay chủ ngôi nhà.

- Đề cao tính tự chủ trong công tác chữa cháy, lập và thực tập phương án, lực lượng,   phương tiện tại chỗ là chính.

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn PCCC nhà cao tầng cho người trong nhà, đặc biệt là những người thường xuyên có mặt ở đó.

- Hoàn thiện các giải pháp thoát nạn.

- Hoàn thiện các giải pháp chống cháy lan.

- Hoàn thiện hệ thống báo cháy, chữa cháy trong nhà.

- Khi có cháy phải nhanh chóng  điện thoại báo cháy số 114 cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên nghiệp (Người báo cháy  phải báo rõ số nhà, tên cơ quan, tên đường, tên phường, tên quận).

Mong rằng, mỗi người trong các tòa nhà cao tầng sẽ có thêm những kiến thức về công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ để tránh được những hậu quả khó lường do cháy nổ xảy ra.