Ký hiệu văn bản   130/2006/NĐ-CP
Ngày ban hành  
Ngày có hiệu lực  
Ngày hết hiệu lực  
Tóm tắt   Nghị đinh quy đinh chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
Loại văn bản   Nghị định
Cơ quan ban hành   Chính phủ
Người ký  

Quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc