Ngày 5/12, ông Võ Ngọc Đồng – Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết đã mời Trường Chính trị thành phố chấm lại các bài thi viết của kỳ thi tuyển công chức; dự kiến trong tuần này có kết quả và Hội đồng thi công bố trong tuần tới.

Kỳ thi tổ chức hôm 21/9 gồm 465 người tham gia, trong khi chỉ có 115 chỉ tiêu công chức. Hội đồng thi của thành phố là đơn vị tổ chức và chấm thi, bao gồm nhiều ngành liên quan như nội vụ, giáo dục, thanh tra,…

“Sau kỳ thi có dư luận nên Sở Nội vụ đã chủ động báo cáo Chủ tịch thành phố cho chấm thi lại để đảm bảo chính xác trước khi công bố”, ông Đồng nói.

Công chức Đà Nẵng trong giờ làm việc. Ảnh: Nguyễn Đông.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đồng ý việc chấm thi lại và giao cho công an thành phố kiểm tra quá trình này. “Chúng tôi mời trường Chính trị là cơ quan độc lập chấm thi lại”, ông Đồng nói thêm.

Trong kỳ thi công chức của Đà Nẵng, các ứng viên phải vượt qua phần thi trên máy tính và làm hai bài thi viết, bao gồm một bài về kiến thúc chung và một bài về chuyên môn, nghiệp vụ.

Kết quả chấm lần đầu cho thấy 114 người không vượt qua phần thi trên máy tính; 351 người (346 chuyên viên và 5 cán sự) vào vòng thi viết. Do đó, Trường Chính trị thành phố sẽ chấm lại tổng cộng 702 bài thi viết.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, quy định hiện hành nêu cơ quan hành chính không được có lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn nghiệp vụ, do vậy, tại kỳ thi công chức của thành phố lần này, nếu người tham gia bị rớt thì không còn hợp đồng trong cơ quan hành chính.

Source link