Đền được xây dựng tại Khu di tích quốc gia Tân Sở (Cam Lộ, Quảng Trị), mô phỏng phong cách kiến trúc nhà Nguyễn với kinh phí 6,5 tỷ đồng.

Sáng 13/7, tại Khu di tích quốc gia Tân Sở ở xã Cam Chính (huyện Cam Lộ), UBND tỉnh Quảng Trị khởi công xây dựng Đền tưởng niệm vua Hàm Nghi và chiến sĩ Cần Vương. 

Công trình có tổng mức đầu tư 6,5 tỷ đồng, từ ngân sách Nhà nước và xã hội hóa, dự kiến hoàn thành năm 2019. Đền tưởng niệm gồm năm gian, hai chái, mô phỏng phong cách kiến trúc nhà Nguyễn.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị làm lễ khởi công đền thờ vua Hàm Nghi và các tướng sĩ Cần Vương tại xã Cam Chính (Cam Lộ, Quảng Trị). Ảnh: Yên Thọ

Năm 1883, nhà Nguyễn xây dựng thành Tân Sở ở Cam Lộ, gọi là Kinh đô dự phòng. Đến ngày 13/7/1885, tại thành Tân Sở, vừa Hàm Nghi xuống Dụ Cần Vương, yêu cầu thần dân khắp ba miền đứng lên chống Pháp để “chuyển loạn thành trị, chuyển nguy thành an, khôi phục lại bờ cõi” cho quốc gia.

Ra đời trong hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, thành Tân Sở chứng kiến những ngày bi hùng của dân tộc, ghi nhận sự vùng dậy cuối cùng của giai cấp phong kiến quân chủ Việt Nam trong phong trào lãnh đạo dân tộc chống ngoại xâm.

Tháng 9/1885, thành Tân Sở bị quân Pháp chiếm đóng và san bằng. Những năm 1960, quân đội Mỹ xây dựng căn cứ quân sự tại đây. Những biến động xã hội và chiến tranh đã gần như xóa sạch dấu vết trên thực địa của thành Tân Sở. Cùng với đó, diện mạo, quy mô, bố cục kiến trúc và nhiều vấn đề lịch sử liên quan đến thành Tân Sở chưa được làm sáng tỏ.

Ngày nay, khu vực này chỉ còn là một bãi đất trống. Năm 1995, thành Tân Sở được xếp hạng di tích quốc gia.

Source link