Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu cán bộ, công chức “không ăn lạm thời gian, tiền thuế của người dân”.

Sáng 19/5, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Tham dự lễ phát động có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Chủ tịch Hội đồng; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói thời gian qua, đội ngũ công chức, viên chức ngày càng hướng đến sự chuyên nghiệp; phong cách giao tiếp, ứng xử có tiến bộ rõ rệt. Tuy nhiên, ở một số nơi, công tác tiếp công dân chưa thường xuyên, chưa thực chất. Một bộ phận cán bộ, công chức mang nặng tư duy cửa quyền, thiếu trách nhiệm, không nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế, có lời nói, hành xử không chuẩn mực, không tôn trọng cấp trên, thiếu công bằng với cấp dưới…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở sáng 19/5. Ảnh: VGP

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu “phải xóa bỏ ngay thứ văn hóa để nước đến chân mới nhảy, đợi nhắc thì làm, không nhắc thì chậm trễ trong xử lý nhiệm vụ được giao”.

Ông nêu rõ, văn hóa công sở là “không bỏ bê công việc, không ăn lạm từng giây, từng phút, từng đồng thuế của người dân; từ làm hết giờ sang làm hết việc; xóa bỏ văn hóa sáng cắp ô đi chiều cắp về”. 

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh phong trào “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” cần dựa trên 3 trụ cột.

Đầu tiên là xây dựng lại hệ giá trị chuẩn mực trong văn hóa công sở. Mỗi cán bộ, công chức phải có niềm tin vững chắc vào giá trị văn hóa mà cơ quan, công sở của mình theo đuổi.

“Niềm tin đó thường chỉ có được khi chúng ta thực hành nêu gương, bắt đầu từ cấp trên làm trước, cấp dưới làm sau, lãnh đạo làm gương, nhân viên soi vào. Nếu gương mà bẩn thì mặt người soi nhìn cũng không hay ho gì”, Thủ tướng nói.

Trụ cột tiếp theo là kiến tạo môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả. Không thể xây dựng công sở văn hóa nếu môi trường làm việc thiếu chuẩn mực, nội bộ căng thẳng, soi xét, nghi ngờ, đố kỵ, bất hợp tác; mục tiêu làm việc chỉ chú trọng đến tiền lương thay vì giá trị công việc được tạo ra và cống hiến. Thay vào đó, môi trường công sở phải thúc đẩy sự cởi mở, tin tưởng lẫn nhau, khơi nguồn cảm hứng cho sáng tạo và cống hiến.

Trụ cột thứ 3 là hình thành hình ảnh, tác phong của cán bộ, công chức chuyên nghiệp, tận tâm, mẫu mực, sáng tạo và vì người dân phục vụ. 

Hướng đến 3 trụ cột đó, Thủ tướng đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ và triển khai đồng bộ quy định về văn hóa công sở.

Source link