Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nêu rõ, đừng kỳ thị với kinh tế tư nhân và nơi nào làm tốt thì phải phong danh hiệu anh hùng.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị Trung ương 10 (khoá XII). Video: VTV

Phát biểu khai mạc hội nghị Trung ương 10 (khoá XII) sáng 16/5, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết, hội nghị lần này bàn nội dung: Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng (dự kiến tổ chức vào quý I/2021); chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị Trung ương 10 (khoá XII). Ảnh: TTX

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị Trung ương 10 (khoá XII). Ảnh: TTX

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, văn kiện trung tâm của Đại hội là báo cáo chính trị, ngoài ra có 2 báo cáo chuyên đề quan trọng về kinh tế – xã hội và tổng kết công tác xây dựng Đảng, việc thi hành Điều lệ Đảng, “để xem xét có cần thiết phải sửa đổi Điều lệ Đảng tại Đại hội sắp tới hay không? Nếu có sửa thì chúng ta phải tổng kết”.

“Nói Đại hội XIII không phải chỉ cho đến năm 2026 (giai đoạn 2021 – 2026) mà phải có tầm nhìn chiến lược dài hơn”, ông nhấn mạnh và đề nghị tất cả các địa phương không phải chỉ lo chuẩn bị nhân sự mà phải tập trung xây dựng văn kiện đại hội.

Theo ông, lần này so với lần trước có điểm khác là không chỉ nhìn trước mắt mà còn nhìn lâu dài, nhìn về quá khứ để tổng kết cả quá trình; ví dụ: Thời kỳ quá độ là thế nào? Đổi mới chính trị và đổi mới kinh tế là thế nào? Đổi mới chính trị có phải là đổi mới chế độ chính trị không? Đổi mới chính trị là đổi mới hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy, nhân lực, phương thức, lề lối làm việc… hiểu cho đúng những cái đó.

“Hay bây giờ nói kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa; vừa qua kinh tế thị trường phát triển như thế được chưa? Có bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa không? Có lệch về phía nào không? Các thành phần kinh tế, các chế độ sở hữu như thế nào? Bây giờ chế độ sở hữu của ta như thế nào? Công hữu, tư hữu, hỗn hợp… Các thành phần kinh tế thì có nhà nước, tập thể, tư nhân, sở hữu hỗn hợp, có đầu tư nước ngoài. Chúng ta cứ thu hút đầu tư nước ngoài vào thật nhiều, ký kết thật nhiều thì rất hoan nghênh, nhưng đầu tư vào đây thì ta sẽ quản lý thế nào? Có phụ thuộc vào người ta không? Có giữ được độc lập tự chủ không? Trong khi đó, yêu cầu là hội nhập kinh tế nhưng phải độc lập tự chủ”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu hàng loạt vấn đề.

Từ trái qua: Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên khai mạc hội nghị Trung ương 10, khóa XII. Ảnh: TTX

Từ trái qua: Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại phiên khai mạc hội nghị Trung ương 10, khóa XII. Ảnh: TTX

Nhấn mạnh “bây giờ kinh tế tư nhân đang phát triển rất tốt”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho biết, hôm qua (15/5) ông đã phát biểu là: Đừng có kỳ thị với kinh tế tư nhân, phải công bằng, đề nghị sắp tới nơi nào làm tốt phải biểu dương, khen thưởng, thậm chí phong danh hiệu anh hùng cho doanh nghiệp tư nhân.

“Không kỳ thị, nhưng đồng thời anh nào có sai thì yêu cầu họ sửa. Nhà nước cũng thế, không phải nhà nước tất cả cái gì đều tốt. Kinh tế nhà nước có mặt tốt, nhưng vừa qua có rất nhiều thất thoát. Nhưng từ chỗ thất thoát như thế mà dẫn đến coi nhẹ kinh tế nhà nước, chuyển tất cả sang tư nhân thì có đúng không?…”, ông nói.

Về định hướng chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Trung ương quan tâm thảo luận thật cụ thể tờ trình và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị về nội dung này; tập trung làm rõ mục đích, yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị nhân sự.

“Đặc biệt là yêu cầu về phẩm chất, năng lực, cơ cấu, số lượng cấp uỷ các cấp; tỉ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc; độ tuổi tham gia cấp uỷ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và về bầu cử cấp uỷ…”, ông nêu rõ.

Hội nghị Trung ương 10 (khoá XII) dự kiến họp đến 18/5.

Xem toàn văn phát biểu của Tổng bí thư, Chủ tịch nước tại đây.

Source link