ĐỀ ÁN 30 – CHÍNH PHỦ

ĐỀ ÁN 30 – CHÍNH PHỦ

    – Trình tự thực hiện: Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật     Bước 2: Danh mục cơ sở cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy: + Nhà ở, khách sạn, văn phòng làm việc, nhà cho thuê văn phòng có chiều cao từ 7 tầng trở lên. + Cơ...