Nghị định về PCCC

Luật về PCCC

Tiêu chuẩn Việt Nam về PCCC

Tiêu chuẩn thiết kế và lắp đặt điện công trình

TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT ĐIỆN CÔNG TRÌNH. 12. TCVN 185:1986 Hệ thống tài liệu thiết kế - Kỹ thuật bằng hình vẽ trên sơ đồ điện-Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng. 13. TCXD 25:1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế....

Đọc thêm