TCVN 3743: 1983 Chiếu sáng nhân tạo các nhà công nghiệp và công trình công nghiệp

TCVN 95 : 1983 Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình xây dựng dân dụng

TCVN 16 : 1986 Chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng

TCVN 185 : 1986 Hệ thống tài liệu thiết kế – Kỹ thuật bằng hình vẽ trên sơ đồ điện – Thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng

TCVN 5176: 1990 Chiếu sáng nhân tạo – Phương pháp đo độ rọi

TCXD 25 : 1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 27 : 1991 Đặt thiết bị trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế

TCXD 29 : 1991 Chiếu sáng tự nhiên trong công trình dân dụng – Tiêu chuẩn thiết kế

TCVN 5681: 1992 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng – Chiếu sáng điện công trình phần ngoài nhà – Hồ sơ bản vẽ thi công

TCVN 5828: 1994 Đèn điện chiếu sáng đường phố – Yêu cầu kỹ thuật chung

TCXD 319 : 2004 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp – Yêu cầu chung

TCXD 333 : 2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và – Hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế