Tiêu chuẩn an toàn điện

TCVN 2295 -78

Tủ điện của thiết bị phân phối trọn bộvà của trạm biến áp trọn bộ – Yêu cầu an toàn

TCVN 2329-78

Vật liệu cách điện rắn , Phương pháp thử, Điều kiện tiêu chuẩn của môi trường xung quanh và việc chuẩn bị mẫu

TCVN 2330 – 78

Vật liệu cách điện rắn,Phương pháp xác định độ bền điện với điện áp xoay chiều tần số công nghiệp


TCVN 2572 – 78

Biển báo về an toàn điện

TCVN 3144 – 79

Sản phẩm kỹ thuật điện,Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 3145-79

Khí cụ đóng cắt mạch điện, điện áp đến 1000V – Yêu cầu an toàn

TCVN 3259 – 1992

Máy biến áp và cuộn kháng điện lưc – Yêu cầu an toàn

TCVN 3620-1992

Máy điện quay – Yêu cầu an toàn

TCVN 3623 – 81

Khí cụ điện chuyển mạch điện áp đến 1000V – Yêu cầu kỹ thuật chung


TCVN 3718-82

Trường điện tần số Ra-đi-o.Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 4086-85

An toàn điện trong xây dựng – Yêu cầu chung

TCVN 4114-85

Thiết bị kỹ thuật điện có điện áp lớn hơn 1000V Yêu cầu an toàn

TCVN 4115 – 85

Thiết bị ngắt điện bảo vệ người dùng ở các máy và dụng cụ điện di động có điện áp đến 1000 V – Yêu cầu kỹ thuật chung

TCVN 4163-85

Máy điện cầm tay – Yêu cầu an toàn

TCVN 4726 – 89

Kỹ thuật an toàn Máy cắt kim loại.Yêu cầu đối với trang bị điện

TCVN 5180-90(STBEV 1727-86)

Pa lăng điện – Yêu cầu chung về an toàn

TCVN 5334-1991

Thiết bị điện kho dầu và sản phẩm dầu
Qui phạm kỹ thuật an toàn trong thiết kế và lắp đặt

TCVN 5556 – 1991

Thiết bị hạ áp
Yêu cầu chung về bảo vệ chống điện giật

TCVN 5699-1:1998
IEC 335-1:1991

An toàn đối với thiết bị điện gia dụng và các thiết bị điện tương tự

TCVN 5717 – 1993

Van chống sét

TCVN 6395-1998

Thang máy điện
Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt

TCXD 46 : 1984

Chống sét cho các công trình xây dựng
Tiêu chuẩn thiết kế, thi công.